Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 93/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 93/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 93/2020 “Për ratifikimin e konventës shumëpalëshe (MLI) për zbatimin e masave që lidhen me marrëveshjet tatimore për parandalimin e erozionit të bazës dhe transferimit të fitimeve (BEPS)”.

Nr. Dekretit 11565
Tiranë, më 24.07.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                    

  ILIR META