Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 93/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 93/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 93/2019 “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë (Këshilli i Ministrave) dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për programin e shkëmbimit akademik “Fulbright””.

Nr. Dekretit 11404
Tiranë, më 30.12.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META