Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 92/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 92/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

  Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

 Shpalljen e ligjit nr. 92/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 16/2018 “Për diasporën””.

 Nr. Dekretit 11564

Tiranë, më 24.07.2020

                                                                                PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                                      ILIR META