Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 91/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 91/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 91/2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 90/2019 “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme””.

Nr. Dekretit 11556
Tiranë, më 17.07.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META