Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 91/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 91/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 91/2018 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në amendamentin e Kigalit të Protokollit të Montrealit “Për substancat që hollojnë shtresën e ozonit””. Nr. Dekretit 11002 Tiranë, më 18.12.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>