Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 90/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 90/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 90/2020 “Për një ndryshim në ligjin nr.46/2018, “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë””.

Nr. Dekretit 11555
Tiranë, më 17.07.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META