Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 90/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 90/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 90/2019 “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”.

Nr. Dekretit 11396
Tiranë, më 27.12.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META