Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 90/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 90/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 90/2018 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Marrëveshjen e Lisbonës për mbrojtjen e emërtimeve të origjinës dhe regjistrimin e tyre ndërkombëtar”.

Nr. Dekretit 11001
Tiranë, më 18.12.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META