Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 87/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 87/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 87/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëfinancimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, dhe Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë”.

Nr. Dekretit 10992
Tiranë, më 13.12.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META