Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 85/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 85/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 85/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes me vendin pritës, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor”. Nr. Dekretit 10983 Tiranë, më 27.11.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>