Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 83/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 83/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 83/2020 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e ndryshuar të Organizatës Europiane të Telekomunikacioneve Satelitore (EUTELSAT)”.

Nr. Dekretit 11539
Tiranë, më 09.07.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META