Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 83/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 83/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 83/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP)”.

Nr. Dekretit 10982
Tiranë, më 27.11.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META