Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 8/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 8/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 8/2018 “Për ratifikimin e traktatit që themelon Komunitetin e Transportit”.
Nr. Dekretit 10738
Tiranë, më 12.03.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META