Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 82/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 82/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 82/2018 “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit, që ndryshon memorandumin e mirëkuptimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Drejtësisë të Bashkimit Evropian”. Nr. Dekretit 10981 Tiranë, më 27.11.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>