Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 81/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 81/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”.

Nr. Dekretit 11547
Tiranë, më 15.07.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META