Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 81/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 81/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 81/2018 “Për disa shtesa në ligjin nr. 9584, datë 17.7.2006, “Për pagat, shperblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”,të ndryshuar”. Nr. Dekretit 10980 Tiranë, më 27.11.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>