Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 80/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 80/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 80/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 6, datë 30.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për dhurimin e apartamenteve familjarëve të viktimave, si pasojë e tërmetit të datës 26.11.2019”.

Nr. Dekretit 11382
Tiranë, më 11.12.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META