Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 8/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 8/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 8/2019 “Për skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore”.

Nr. Dekretit 11138 Tiranë, më 11.03.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>