Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 79/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 79/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 79/2018 “Për një ndryshim në ligjin nr.9426, datë 6.10.2005, “Për mbarështimin e blegtorisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 10978 Tiranë, më 27.11.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>