Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 78/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 78/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 78/2020 “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Provës”.

Nr. Dekretit 11546
Tiranë, më 15.07.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META