Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 77/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 77/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 77/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 23, datë 3.6.2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 8668, datë 23.10.2000, “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”, të ndryshuar””.

Nr. Dekretit 11533
Tiranë, më 02.07.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META