Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 77/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 77/2018

D E K R E T

 PËR SHPALLJE LIGJI

 Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

 Shpalljen e ligjit nr. 77/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë së Bashkimit Europian për bashkëpunimin e zbatimit të ligjit, mbi vendosjen e oficerit ndërlidhës të Europol-it”.

 

Nr. Dekretit 10943

Tiranë, më 09.11.2018

 

 

 

                                      PRESIDENTI I REPUBLIKËS 

                                      ILIR META