Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 75/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 75/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 75/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.155/2015, “Për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 10945
Tiranë, më 09.11.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META