Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 72/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 72/2018

D E K R E T

 PËR SHPALLJE LIGJI

  Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

 Shpalljen e ligjit nr. 72/2018 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin 2005 të Konventës për Ndalimin e Akteve të Paligjshme Kundër Sigurisë së Lundrimit Detar, aderuar me ligjin nr.8850/2001, dhe Protokollin 2005 të Protokollit për Ndalimin e Akteve të Paligjshme Kundër Sigurisë së Platformave Fikse në Shelfin Kontinental, aderuar me ligjin nr. 8850/2001”.

 

Nr. Dekretit 10940

Tiranë, më 09.11.2018

                                      PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                                       ILIR META