Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 70/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 70/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 70/2020 “Për miratimin e huamarrjes prej 139 300 000 SDR-sh që Fondi Monetar Ndërkombëtar i akordon Shqipërisë nëpërmjet instrumentit të financimit të shpejtë (RFI)”.

Nr. Dekretit 11512
Tiranë, më 16.06.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META