Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 70/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 70/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 70/2019 “Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2018”.

Nr. Dekretit 11345
Tiranë, më 06.11.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META