Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 7/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 7/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 7/2019 “Për ratifikimin e Protokollit të Traktatit të Atlantikut Verior për aderimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Nr. Dekretit 11083
Tiranë, më 20.02.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META