Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 68/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 68/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 68/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe programit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, Fondit Shqiptar të Zhvillimit, dhe KfW Frankfurt am Main për financimin e programit “Fondi i investimeve sociale IV”. Nr. Dekretit 10917 Tiranë, më 19.10.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>