Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 67/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 67/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 67/2021 “Për ratifikimin e traktatit të ekstradimit ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës”.

Nr. Dekretit 13096
Tiranë, më 09.06.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META