Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 67/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 67/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 67/2019 “Për një shtesë në ligjin nr. 7874, datë 17.11.1994, “Për statusin e veteranit të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11317
Tiranë, më 18.10.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META