Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 65/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 65/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 65/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8318, datë 1.4.1998, “Për dhënien me qira të tokës bujqësore e pyjore, të livadheve dhe kullotave që janë pasuri shtetërore”, të ndryshuar”. Nr. Dekretit 10897 Tiranë, më 10.10.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>