Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 64/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 64/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 64/2018 “Për një ndryshim në ligjin nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”.

Nr. Dekretit 10896 Tiranë, më 10.10.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>