Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 62/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 62/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 62/2019 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin për lehtësimin e tregtisë dhe të transportit në Ballkanin Perëndimor me qasje programatike me shumë faza”.

Nr. Dekretit 11294
Tiranë, më 03.10.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META