Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 61/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 61/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 61/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për shtesën e dytë të financimit për projektin e sigurisë së digave”.

Nr. Dekretit 10895
Tiranë, më 10.10.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META