Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 60/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 60/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 60/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së përbashkët të prokurimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Komisionit Europian dhe vendeve anëtare të Bashkimit Europian, për të prokuruar kundërmasat mjekësore”.

Nr. Dekretit 11480
Tiranë, më 08.05.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META