Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 60/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 60/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 60/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese me shkëmbim notash që përditëson marrëveshjen ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Zyrës së Policisë Europiane (Europol) për bashkëpunimin strategjik dhe operacional, ratifikuar me ligjin nr. 28/2014”.

Nr. Dekretit 10894
Tiranë, më 10.10.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META