Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 6/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 6/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 6/2019 “Për ratifikimin e marrëveshjes statusore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian mbi veprimet e ndërmarra nga Agjencia e Rojës Bregdetare dhe Kufirit Europian në Republikën e Shqipërisë”.

Nr. Dekretit 11082 Tiranë, më 20.02.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>