Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 59/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 59/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 59/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për politikën për zhvillim për aksesin e barabartë gjinor në mundësitë ekonomike”.

Nr. Dekretit 11479
Tiranë, më 08.05.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META