Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 59/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 59/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 59/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së zbatimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) për projektin “Këshillimi për migracionin në Shqipëri””. Nr. Dekretit 10893 Tiranë, më 10.10.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>