Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 58/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 58/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 58/2019 “Për ratifikimin e marrëveshjes për mbrojtjen shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Kanadasë”.

Nr. Dekretit 11288
Tiranë, më 26.09.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META