Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 58/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 58/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 58/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Marrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfW Frankfurt am Main (KfW) për programin e rehabilitimit të konvikteve të Universitetit të Tiranës, sipas parimit të efiçencës së energjisë, faza II”.

Nr. Dekretit 10892
Tiranë, më 10.10.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META