Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 57/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 57/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 57/2020 “Për pyjet”.

Nr. Dekretit 11490
Tiranë, më 26.05.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META