Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 54/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 54/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 54/2019 “Për nismën ligjvënëse të zgjedhësve në Republikën e Shqipërisë””.

Nr. Dekretit 11250
Tiranë, më 05.08.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META