Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 54/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 54/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 54/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin e konektivitetit të rrugëve rajonale dhe lokale”.

Nr. Dekretit 10860 Tiranë, më 31.07.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>