Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 51/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 51/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 51/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Cassa Depositi e Prestiti S.p.A për prgramin e arsimit dhe formimit profesional nëpërmjet inovacionit”. Nr. Dekretit 10854 Tiranë, më 31.07.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>