Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 50/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 50/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 50/2018 “Për denoncimin e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2010, për projektin “Efiçenca energjetike përmes sektorit bankar”, ratifikuar me ligjin nr. 89/2015””.

Nr. Dekretit 10853 Tiranë, më 31.07.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>