Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 5/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 5/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 5/2020 “Për dhënie amnistie”.

Nr. Dekretit 11439
Tiranë, më 14.02.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META