Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 49/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 49/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 49/2018 “Për denoncimin e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin financiar 2010, për projektin “Rifinancimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në zonat urbane dhe rurale, faza e dytë”, ratifikuar me ligjin nr. 86/2015”.

Nr. Dekretit 10852 Tiranë, më 31.07.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>