Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 48/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 48/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 48/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Francës në lidhje me themelimin dhe ushtrimin e aktivitetit të Agjencisë Franceze të Zhvillimit, të Proparco dhe të Expertise France në Shqipëri”.

Nr. Dekretit 11468
Tiranë, më 29.04.2020

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META