Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 47/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 47/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 47/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes për një hua shtesë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të Kuvajtit për zhvillimin ekonomik arab për financimin e projektit të rehabilitimit të rrugës së Lumit të Vlorës”.

Nr. Dekretit 11474
Tiranë, më 30.04.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META